Beperkte aansprakelijkheid

GEEQO B.V. spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met GEEQO. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GEEQO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Rechten van onze auteurs

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GEEQO B.V. en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GEEQO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. De teksten en andere content op www.flandegand.be worden door het auteursrecht beschermd. Wil je ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet je hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GEEQO verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. Je hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring. Misbruiken worden gerechtelijk vervolgd.

Heb je een vraag over deze voorwaardelijkheidsverklaring? Mail ons hier


© 1920-2024 FLAN DE GAND. Traditional flan dessert from Ghent artisanally manufactured with Belgian gingerbread and speculoos. With the support and cooperation of the city of Ghent. Flan de Gand is a registered European trademark. Produced in Belgium by GEEQO B.V, Hubert Frère-Orbanlaan 484, 9000 Ghent. Supervised by the Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain. Member of Unizo, Bakers Flanders, Gentmade and the Ghent culinary council committee. Disclaimer and privacy policy.